Gürültü,Titreşim,Toz ve Termal Ölçüm Raporları

Talepte bulunan işletmenin metrekaresi ve sigortalı çalışan sayısına göre ölçüm noktası sayısı belirlenir. Yetkili mühendisler tarafından kalibrasyon sertifikalı ölçüm cihazlarıyla ölçümler yapılır ve gene yetkili mühendisler tarafından ölçüm raporu hazırlanır. Çalışanların iş sağlığı için daha uygun koşulların sağlanması için alınacak önlemler ve yapılabilecek iyileştirmeler raporda belirtilir.