Elektrik Tesisat Uygunluk Raporu

Fabrikalar, imalathaneler, üretim tesisleri ve diğer sanayi işletmelerinin düzenli olarak yaptırması gereken elektrik tesisatı uygunluğu için yapılan işlemler özetle şu şekildedir:

  • Fabrika veya tesis içindeki aydınlatma sistemlerinin kontrolü,
  • Elektrik panoları ve enerji hatlarının kontrolü,
  • Makine ve teçhizat parkuru alanlarının olası risklere karşı kontrolü,
  • Olağan üstü durumlarda meydana gelebilecek olası risklere karşı enerji hatlarının insan sağlığına oluşturacağı tehditlere karşı kontrolü,
  • Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. üretim tesislerinde olası risklere karşı bu maddelerin bulunduğu alanlardaki tesisatın kontrolü
  • Kaçak akım rölesinin uygun ve aktif olarak çalışma kontrolü,

ve daha pek çok teknik konu maddeler halinde bu kontrol sırasında işaretlenerek uygunlukları kontrol edilir. Uygun olmayan maddeler ile ilgili yapılması gerekenler firmaya bildirilerek eksikliklerin giderilmesi talep edilir ve firmanın bu eksiklikleri gidermesinin ardından elektrik tesisat uygunluk raporunu tamamlar.